Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 24/11/2023

Đăng lúc 24/11/2023 11:32

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 24/11/2023     Bắt đầu từ Thứ Sáu, ngày 24/11/2023 , OrderGiagoc điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 24/11/2023  sẽ áp dụng theo mức tỷ giá:&n...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 22/11/2023

Đăng lúc 22/11/2023 10:41

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 22/11/2023, Bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 22/11/2023, OrderGiaGoc điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường, Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 22/11/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3490 VNĐ, ...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 16/11/2023

Đăng lúc 16/11/2023 09:42

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 16/11/2023, Bắt đầu từ Thứ Năm, ngày 16/11/2023, OrderGiaGoc điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường, Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 16/11/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3470 VNĐ ...

Đọc tiếp


Thông báo điều chỉnh số tài khoản đặt hàng

Đăng lúc 26/10/2023 17:11

Ordergiagoc thông báo sửa thay đổi số tài khoản đặt hàng, Mời quý khách đăng nhập vào phần quản lý đơn hàng và xem chi tiết phía dưới, ...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 14/10/2023

Đăng lúc 14/10/2023 09:58

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 14/10/2023, Bắt đầu từ Thứ Bảy, ngày 14/10/2023, OrderGiaGoc điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường, Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 14/10/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3450 VNĐ ...

Đọc tiếp


Đang hiển thị 5 trong tổng số 113 bản ghi.