Thông Báo Điều ChỉnhTăng Tỷ Giá từ ngày 5/11/2022

Đăng lúc 05/11/2022 10:19

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày  5/11/2022

Bắt đầu từ Thứ Bảy, ngày  5/11/2022, OrderGiaGoc điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường.

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày  5/11/2022 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3650 VNĐ