Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 23/12/2022

Đăng lúc 23/12/2022 09:43

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 23/12/2022

Bắt đầu từ Thứ Sáu, ngày 23/12/2022, OrderGiaGoc điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường.

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 23/12/2022 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3620 VNĐ