1. Những chi phí trên 1 đơn hàng order
Chi tiết
1. Phí ship nội địa Trung Quốc Phí chuyển hàng từ nhà cung cấp đến kho TQ của chúng tôi
2. Chúng tôi thu Phí mua hàng tính theo % và cước vận chuyển nhanh tính theo kg
3. Phí đóng gỗ (Tùy chọn) Đóng gỗ ngoài kiện để chống móp méo
4. Phí kiểm đếm (Tùy chọn) Chúng tôi kiểm hàng tại kho TQ để đảm bảo đúng hàng đã mua
2. Phí ship nội địa Trung Quốc
Phí ship Trung Quốc
Chi tiết Đây là mức phí cần để chuyển hàng từ shop TQ đến kho của chúng tôi tại QC(nếu có)
3. Bảng giá vận chuyển
   3.1. Bảng giá chuyển nhanh
Cấp độ khách hàng đ/tháng Cấp độ VIP Phí mua hàng cọc 90% Phí mua hàng cọc 100% Hà Nội (đ/kg) Sài gòn (đ/kg)
0-100 tr VIP 1 3% 2% 25.000 30.000
100-300 tr VIP 2 2,5% 1,2% 22.000 27.000
>300 tr VIP 3 2% 1% 21.000 26.000

Lưu ý: Với các kiện hàng nhẹ và cồng kềnh, quy đổi theo công thức: Dài*Rộng*Cao / 8000 .

Giá vận chuyển có thể thay đổi tính theo thời điểm hàng xuất kho TQ

Ưu điểm: Thời gian hàng về nhanh hơn, ổn định hơn và Ship nội địa TQ rẻ hơn

Đơn hàng trên 8 triệu sẽ được tính theo mức giá tốt nhất trên bảng giá

   3.2. Bảng giá chuyển thường
Cấp độ khách hàng đ/tháng Cấp độ VIP Phí mua hàng cọc 90% Phí mua hàng cọc 100% Hà Nội (đ/kg) Sài gòn (đ/kg)
0-100 tr VIP 1 3% 2% 20.000 25.000
100-300 tr VIP 2 2,5% 1,2% 17.000 22.000
>300 tr VIP 3 2% 1% 16.000 21.000

Lưu ý: Với các kiện hàng nhẹ và cồng kềnh, quy đổi theo công thức: Dài*Rộng*Cao / 6000 .

Giá vận chuyển có thể thay đổi tính theo thời điểm hàng xuất kho TQ

Ưu điểm: Giá vận chuyển rẻ hơn

Đơn hàng trên 8 triệu sẽ được tính theo mức giá tốt nhất trên bảng giá

4. Phí đóng gỗ (Tùy chọn)
Kg đầu tiên Kg tiếp theo
Phí đóng kiện 20 tệ 0.8 tệ
5. Phí kiểm đếm(Tùy chọn)
Số lượng sản phẩm/đơn Mức thu phí/ SP (sp>10 tệ) Mức thu phí/ SP (sp<10 tệ)
1-2 sản phẩm 5.000 đ 1.500 đ
3-10 sản phẩm 3.500 đ 1.000 đ
11-100 sản phẩm 2.000 đ 700 đ
101-500 sản phẩm 1.500 đ
>500 sản phẩm 1.000 đ