Thông báo điều chỉnh số tài khoản đặt hàng

Đăng lúc 02/07/2024 15:28

Ordergiagoc thông báo sửa thay đổi số tài khoản đặt hàng, Mời quý khách đăng nhập vào phần quản lý đơn hàng và xem chi tiết phía dưới, ...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 26/04/2024,

Đăng lúc 26/04/2024 10:48

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 26/04/2024,  Bắt đầu từ Thứ Sáu, ngày 26/04/2024, OrderGiagoc điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường, Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 26/04/2024 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3630 VN...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 12/03/2024

Đăng lúc 12/03/2024 10:37

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 12/03/2024  Bắt đầu từ Thứ Ba, ngày 12/03/2024 , OrderGiagoc điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 12/03/2024  sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3610&nbsp...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 06/03/2024

Đăng lúc 06/03/2024 09:08

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 06/03/2024  Bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 06/03/2024 , OrderGiagoc điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 06/03/2024  sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3595&nbs...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 23/02/2024.

Đăng lúc 23/02/2024 09:43

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 23/02/2024,  Bắt đầu từ Thứ Sáu, ngày 23/02/2024, OrderGiagoc điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường, Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 23/02/2024 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3570 VN...

Đọc tiếp


Đang hiển thị 5 trong tổng số 110 bản ghi.