Thông Báo Điều ChỉnhTăng Tỷ Giá từ ngày 5/11/2022

Đăng lúc 05/11/2022 10:19

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày  5/11/2022 Bắt đầu từ Thứ Bảy, ngày  5/11/2022, OrderGiaGoc điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày  5/11/2022 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3650&nbsp...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ  ngày 22/4/2022

Đăng lúc 30/04/2022 12:11

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ  ngày 22/4/2022 Bắt đầu từ Thứ sáu, ngày 22/4/2022, Ordergiagoc điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 22/4/2022 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3830 VNĐ. ...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ  ngày 22/4/2022

Đăng lúc 22/04/2022 09:35

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ  ngày 22/4/2022 Bắt đầu từ Thứ sáu, ngày 22/4/2022, Ordergiagoc điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 22/4/2022 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3830 VNĐ. ...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 11/2/2022

Đăng lúc 11/02/2022 08:39

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ  ngày 11/2/2022 Bắt đầu từ Thứ Sáu, ngày 11/2/2022, Ordergiagoc điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 11/2/2022 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3860 VNĐ. ...

Đọc tiếp


Thông báo các mặt hàng cấm nhập khẩu theo quy định nhà nước và những mặt hàng có thể bị tăng giá ở một số thời điểm

Đăng lúc 15/04/2021 10:10

Kính gửi Quý Khách hàng! Do yêu cầu về luật pháp và bảo quản hàng hóa nên Ordergiagoc xin thông báo 1. Không nhập các mặt hàng thuộc các danh mục sau: • Những mặt hàng nằm trong danh mục cấm nhập khẩu theo quy định Nhà nước. • Những mặt hàng cấm do đặc thù trong quá trình v...

Đọc tiếp


Đang hiển thị 5 trong tổng số 5 bản ghi.