Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 21/06/2022

Đăng lúc 21/06/2022 09:05

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ  ngày 21/06/2022

Bắt đầu từ Thứ ba, ngày 21/06/2022, Ordergiagoc điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường,

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 21/06/2022 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3760 VNĐ.