Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 29/08/2022

Đăng lúc 29/08/2022 09:26

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 29/08/2022

Bắt đầu từ ngày 29/08/2022, OrderGiaGoc điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường.

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 29/08/2022 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3720 VNĐ