Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 07/09/2022

Đăng lúc 07/09/2022 10:09

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 07/09/2022

Bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 07/09/2022, OrderGiaGoc điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường.

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 07/09/2022 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3700 VNĐ