Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 28/04/2023

Đăng lúc 02/05/2023 10:57

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 28/04/2023

Bắt đầu từ Thứ Sáu, ngày 28/04/2023 OrderGiaGoc điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường,

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 28/04/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3550 VNĐ,