Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 26/05/2023

Đăng lúc 26/05/2023 10:14

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 26/05/2023,

Bắt đầu từ Thứ Sáu, ngày 26/05/2023 OrderGiaGoc điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường,

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 26/05/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3500 VNĐ,