Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 01/07/2023

Đăng lúc 01/07/2023 16:12

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ 12h ngày 01/07/2023,

Bắt đầu từ 12h Thứ Bảy, ngày 01/07/2023, OrderGiaGoc điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường,

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 12h ngày 01/07/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3465 VNĐ