Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 15/07/2023

Đăng lúc 15/07/2023 10:21

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 15/07/2023,

Bắt đầu từ Thứ Bảy, ngày 15/07/2023, OrderGiaGoc điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường,

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 15/07/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3430 VNĐ