Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 21/12/2023

Đăng lúc 21/12/2023 09:46

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 21/12/2023    

Bắt đầu từ Thứ Năm, ngày 21/12/2023 , OrderGiagoc điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường.

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 21/12/2023  sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3530 VNĐ