Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 23/02/2024.

Đăng lúc 23/02/2024 09:43

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 23/02/2024, 

Bắt đầu từ Thứ Sáu, ngày 23/02/2024, OrderGiagoc điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường,

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 23/02/2024 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3570 VNĐ,