Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 01/07/2023

Đăng lúc 01/07/2023 16:12

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ 12h ngày 01/07/2023, Bắt đầu từ 12h Thứ Bảy, ngày 01/07/2023, OrderGiaGoc điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường, Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 12h ngày 01/07/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3465 VNĐ...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 07/06/2023

Đăng lúc 07/06/2023 09:43

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 07/06/2023, Bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 07/06/2023 OrderGiaGoc điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường, Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 07/06/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3470 VNĐ, ...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 26/05/2023

Đăng lúc 26/05/2023 10:14

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 26/05/2023, Bắt đầu từ Thứ Sáu, ngày 26/05/2023 OrderGiaGoc điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường, Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 26/05/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3500 VNĐ, ...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 11/05/2023

Đăng lúc 11/05/2023 09:48

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 11/05/2023 Bắt đầu từ Thứ Năm, ngày 11/05/2023 OrderGiaGoc điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường, Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 11/05/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3520 VNĐ, ...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 28/04/2023

Đăng lúc 02/05/2023 10:57

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 28/04/2023 Bắt đầu từ Thứ Sáu, ngày 28/04/2023 OrderGiaGoc điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường, Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 28/04/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3550 VNĐ, ...

Đọc tiếp


Đang hiển thị 5 trong tổng số 110 bản ghi.