Thông Báo Lịch Nhận Đơn Hàng Trước Tết Nguyên Đán 2024

Đăng lúc 22/01/2024 17:01

OrderGiaGoc xin thông báo lịch nhận đơn hàng dịp nghỉ lễ Tết Nguyên Đán 2024 như sau, Thời gian nhận đơn hàng mới trước tết: đến hết thứ 6 ngày 26/01/2024 (16/12/2023 Âm lịch) ...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 30/12/2023

Đăng lúc 30/12/2023 15:59

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 30/12/2023     Bắt đầu từ 16h Thứ Bảy, ngày 30/12/2023 , OrderGiagoc điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 16h ngày 30/12/2023  sẽ áp dụng theo mức tỷ giá...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 21/12/2023

Đăng lúc 21/12/2023 09:46

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 21/12/2023     Bắt đầu từ Thứ Năm, ngày 21/12/2023 , OrderGiagoc điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 21/12/2023  sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 ...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 24/11/2023

Đăng lúc 24/11/2023 11:32

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 24/11/2023     Bắt đầu từ Thứ Sáu, ngày 24/11/2023 , OrderGiagoc điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 24/11/2023  sẽ áp dụng theo mức tỷ giá:&n...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 22/11/2023

Đăng lúc 22/11/2023 10:41

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 22/11/2023, Bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 22/11/2023, OrderGiaGoc điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường, Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 22/11/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3490 VNĐ, ...

Đọc tiếp


Đang hiển thị 5 trong tổng số 111 bản ghi.