Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 23/02/2024.

Đăng lúc 23/02/2024 09:43

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 23/02/2024,  Bắt đầu từ Thứ Sáu, ngày 23/02/2024, OrderGiagoc điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường, Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 23/02/2024 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3570 VN...

Đọc tiếp


Thông báo lịch nhận đơn Tết nguyên đán 2024

Đăng lúc 05/02/2024 15:03

OrdertGiagoc Thông báo lịch nhận đơn mới sau lễ Tết nguyên đán 2024,   Thời gian bắt đầu nhận đơn là ngày 17/02/2024 ( 08/01/2024 Âm lịch), ...

Đọc tiếp


Thông Báo Lịch Nhận Đơn Hàng Trước Tết Nguyên Đán 2024

Đăng lúc 23/01/2024 11:31

OrderGiaGoc thông báo thời gian đặt hàng trước dịp nghỉ lễ Tết Nguyên Đán 2024 như sau,      Thời gian nhận đặt đơn hàng mới trước tết: hết thứ 6, ngày 26/01/2024 (16/12/2023 Âm lịch), ...

Đọc tiếp


Thông Báo Lịch Nhận Đơn Hàng Trước Tết Nguyên Đán 2024

Đăng lúc 22/01/2024 17:01

OrderGiaGoc xin thông báo lịch nhận đơn hàng dịp nghỉ lễ Tết Nguyên Đán 2024 như sau, Thời gian nhận đơn hàng mới trước tết: đến hết thứ 6 ngày 26/01/2024 (16/12/2023 Âm lịch) ...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 30/12/2023

Đăng lúc 30/12/2023 15:59

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 30/12/2023     Bắt đầu từ 16h Thứ Bảy, ngày 30/12/2023 , OrderGiagoc điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 16h ngày 30/12/2023  sẽ áp dụng theo mức tỷ giá...

Đọc tiếp


Đang hiển thị 5 trong tổng số 109 bản ghi.